Povrazník

Povrazník - chotár obce sa rozpretiera na severovýchodných výbežkoch pohoria Poľana a v Povrazníckej brázde. Jeho územie vytvárajú sedimenty permu, ľubietovského pásma veporika, v juhovýchodnej časti chotára sú zastúpené aj pyroklastiká andezitov a sedimenty pliocénu. 
    

SiO2-mineralizácia - opály - odr. opál drevný (wood opal), opál obyčajný, krásny, žltý až oranžovožltý, petrifikujúci kmene stromov, nachádza sa v tufoch vulkanických hornín, ktoré sa striedajú s terciérnymi sedimentmi. Opál drevný z tejto lokality patrí medzi najkrajšie nálezy tohto druhu u nás.

 

Krajina - opálová krajina - okolie Povrazníka

 

Opálová cesta - samozrejme "drevná"
Opálový sen - takto to vyzerá na začiatku  Čerstvý opál priamo v nálezisku

 

"Ľadová" jama - s drevným opálom Fotografia z augusta - ľad sa tu udrží po celý rok

Krásna odmena po náročnom hľadaní    Keď sa nájde výnimočný kus . . .

 

Nálezisko opálov pri Povrazníku Aj v tomto lome sa nachádzajú drevné opály

 

Dvojičky drevného opálu - mali naozaj šťastie Prieskumná opálová ryha - okolie Povrazníka