2018 - Za krásami minerálov - 3.ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov v OC Galéria Lučnec

V dňoch 19. - 20. októbra 2018 sa uskutočnil 3.ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov v OC Galéria v Lučenci. Propagácia krás minerálov sa v tomto meste stretla s veľkým ohlasom. Súčastou výstavy bola aj škola ryžovania zlata. Každý účastník si mohol vlastnoručne vyryžovat zlatinky. Tieto boli potom prilepené na jeho zlatokopecký certifikát. Na výstave sa zúčastnilo 14 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ruska.
Organizátori vyslovujú mimoriadnu vďaku obchodnému centru Galéria za každoročnú nadštandardnú spoluprácu.

. . . . T E Š Í M E   S A  N A  S T R E T N U T I E  V  R O K U  2 0 1 9 . . . .