2019 - Za krásami minerálov - 4.ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov v OC Galéria Lučnec

V dňoch 27. - 29. septembra 2018 sa uskutočnil 4.ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov v OC Galéria v Lučenci. Propagácia krás minerálov sa v tomto meste stretla s veľkým ohlasom. Na výstave sa zúčastnilo 16 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ruska.
Organizátori vyslovujú mimoriadnu vďaku obchodnému centru Galéria za každoročnú nadštandardnú spoluprácu.

. . . . T E Š Í M E   S A  N A  S T R E T N U T I E  V  R O K U  2 0 2 0 . . . .