2017 - 3. ročník predajnej mineralogickej výstavy - Minerálovo v OC RGB Liptov v Liptovskom Mikuláši

V dňoch 8. - 9. decembra 2017 sa uskutočnil 3. ročník predajnej mineralogickej výstavy - Minerálovo v OC RGB Liptov v Liptovskom Mikuláši. 21 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ruska tu vystavovalo minerály, horniny, polodrahokamy, drahé kamene a výrobky z nich.
Sprievodnou akciou výstavy bola škola ryžovania zlata. Záujemci si mohli odskúšať vyryžovanie zlatiniek. Po ryžovaní im bol vystavený certifikát úspešného zlatokopa na ktorý boli prilepené vyryžované zlatinky. Organizátori vyslovujú mimoriadnu vďaku obchodnému centru RGB Liptov za každoročnú nadštandardnú spoluprácu .

. . . . T E Š Í M E   S A  N A  S T R E T N U T I E  V  R O K U  2 0 1 8 . . . .