2021 - 32. Mineralogické dni Kristiána Andreja Zipsera

V dňoch 19. - 20. novembra 2021 sa uskutočnil 32. ročník Mineralogických dní Kristiána Andreja Zipsera. Za prísnych protiepidemických opatrení sa uskutočnila predajná výstava minerálov, skamenelín a šperkov. Vystavovatelia prišli zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska .
Organizátori vyslovujú mimoriadnu vďaku obchodnému centru Európa za každoročnú nadštandardnú spoluprácu.

. . . . T E Š Í M E   S A  N A  S T R E T N U T I E  V  R O K U  2 0 2 2 . . . .