2019 - 31. Mineralogické dni Kristiána Andreja Zipsera

V dňoch 13. - 14. novembra 2018 sa uskutočnil 31. ročník Mineralogických dní Kristiána Andreja Zipsera. Prišlo viac ako 39 500 návštevníkov obchodného centra a 44 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ruska.
Organizátori vyslovujú mimoriadnu vďaku obchodnému centru Európa za každoročnú nadštandardnú spoluprácu a samozrejme aj ostatným sponzorom, ktorí podporujú túto akciu - Hotel Lux Banská Bystrica, reštaurácia Chilli pizza.

. . . . T E Š Í M E   S A  N A  S T R E T N U T I E  V  R O K U  2 0 2 0 . . . .