2017 - 29. Mineralogické dni Kristiána Andreja Zipsera

V dňoch 18. - 19. novembra 2017 sa uskutočnil 29. ročník Mineralogických dní Kristiána Andreja Zipsera. Prišlo viac ako 32 000 návštevníkov obchodného centra a 47 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ruska.
Organizátori vyslovujú mimoriadnu vďaku obchodnému centru Európa za každoročnú nadštandardnú spoluprácu a samozrejme aj ostatným sponzorom, ktorí podporujú túto akciu - Nestlé Slovensko, reštaurácia Chilli pizza a penziónu Kúria.

. . . . T E Š Í M E   S A  N A  S T R E T N U T I E  V  R O K U  2 0 1 8 . . . .