Mineralogické dni Kristiána Andreja Zipsera, Banská Bystrica 2014

Tak aj tento ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov máme úspešne za sebou. Priniesol nám znova vysokú návštevnosť (približne 41.000 návštevníkov) v obchodnom centre Europa, kde sa táto akcia konala už po siedmy krát. Mohli sme vidieť nádherné ukážky minerálov a tak isto aj zručné práce šperkov a výrobkov z drahých kameňov od domácich, ale aj zahraničných vystavovateľov. Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli svojou snahou a pomohli efektívne zabezpečiť prípravu, priebeh a ukončenie tohto podujatia. Nemalý podiel na úspechu Mineralogických dní majú aj sponzori, menovite Europa shopping center, Chilli pizza, hotel Lux, hotel Kúria, Nestlé, ktorým by sme sa chceli aj touto cestou poďakovať.