Mineralogické dni Kristiána Andreja Zipsera, Banská Bystrica 2012

V roku 2012 sa uskutočnil v poradí 24. ročník jedného z najväčších mineralogických podujatí spojených s predajom a výmenou minerálov, skamenelín a predajom výrobkov z drahých kameňov. Konal sa v obchodnom centre EUROPA SC v Banskej Bystrici. Za dva výstavné dni navštívilo obchodné centrum viac ako 40.000 návštevníkov. Zúčastnilo sa ho 45 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Potvrdilo sa nám správne rozhodnutie - rozšíriť akciu na dva dni, a aj do budúcnosti toto rozhodnutie nebudeme meniť. Tak ako v predchádzajúcom roku, aj teraz si mohli návštevníci obchodného centra pozrieť výstavu fotografií minerálov a mineralogických lokalít členov Slovenského mineralogického spolku, ktorá bola inštalovaná už dva týždne pred podujatím. Tento rok sa už niesol v znamení nového názvu akcie - 24. Mineralogické dni Kristiána Andreja Zipsera. Poďakovanie patrí samozrejme aj tým, ktorí túto akciu podporujú, hlavne Europa shopping centre, Chilli pizza, Mc Donald´s, hotel Lux, cukráreň Dolce Positivo ale aj ostatným sponzorom - Nestlé, Akra reklama.

 

Výstava fotografií

 

Organizátori
Mineralogické dni

 

.. v plnom prúde
Kamene, šperky

 

Šperky, kamene
Naša propagácia

 

Kristián Andrej Zipser
Na poschodí

 

Billboard - takých bolo viac