Predajná výstava minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov Banská Bystrica 2009

V roku 2009 sa uskutočnil v poradí 21. ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov. Konal sa ako už obvykle v obchodnom centre EUROPA v Banskej Bystrici. Akcia je jednou z najväčších mineralogických podujatí v Slovenskej republike. Tohto ročníka sa zúčastnilo 43 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Výstavný čas bol 9:00 - 21:00 hod. Poďakovanie patrí samozrejme aj tým, ktorí túto akciu podporili, hlavne Europa shopping centre, Chili pizza, Mc Donald´s, cukráreň Dolce Positivo, hotel Lux, ale aj ostatným sponzorom - Coca-Cola, Nestlé, Akra reklama, portál moja Bystrica.

 

Príprava výstavy - máme to hotové

 

Prišli vystavovatelia ...
Prišli návštevníci  a pohľad z iného uhla

 

Hlava na hlave Len výťahy boli voľné

Pár minút oddychu pre vystavovateľov a takto to vypadalo po celý ďeň