Občianske združenie Slovenský mineralogický spolok (ďalej v texte SMS) bol založený v roku 2010 piatimi aktívnymi nadšencami mineralógie, neživej prírody a krás Slovenska. Myšlienka vznikla počas jednej z ciest za minerálmi na východnom Slovensku niekedy na jar roku 2010. A keďže to nebol špatný nápad, od myšlienky k realizácii bol už len krok. Po splnení všetkých zákonných úkonov bol oficiálne dňa 11. 6. 2010 SMS zaregistrovaný.

Zameranie združenia je zakotvené v stanovách SMS. Cieľom spolku je:

  *spájať občanov so spoločným záujmom

  *budovať, udržiavať a prezentovať hodnoty, a to či už historické, duševné alebo kultúrne vo forme prístupnej verejnosti.

Zakladajúcimi členmi SMS sú: Jozef Sakmar, Michal Krupa, Miloslav Mago, Peter Sečkár a Tomáš Bancík.